XXantippas Vredes remissvar till S2021/07285

Remissvar angående Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och
ändring av det kön som framgår av folkbokföringen S2021/07285

Sammanfattning

XXV har analyserat Lagrådsremissutkastet om Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (S2021/07285) utifrån kvinnors och flickors rättigheter.
Vi har kommit fram till att de konsekvensanalyser som gjorts, gällande hur denna lagstiftning kan komma att drabba kvinnor och flickor, är undermåliga. Vi avstyrker därmed lagförslagen då de inskränker kvinnors och flickors rätt till integritet, självbestämmande, säkerhet och trygghet.
Bedömningar av konsekvenser i utkastet framstår som helt godtyckliga och utan underbyggnad. Vi avstyrker också förslaget till lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, samt följdändringarna, utifrån att de cementerar könsstereotypa normer.
Allt fler före detta transidentifierade personer stiger fram och är kritiska till den behandling de fått, både bland dem som inte ser någon väg tillbaka och de som valt att detransitionera. Vi menar att den allt större kännedomen om detransitionerare (se bland andra Littman, 2021, s. 3353) bör fungera som en varningsklocka som manar till eftertanke och efterforskning. Bland annat utifrån detta avstyrker vi lagförslagen, speciellt då förslaget till lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen riskerar att resultera i ett ökat antal personer med irreversibla skador från ingreppen som görs vid könsdysfori.
Dessutom ser vi att de föreslagna lagändringarna skulle försvåra det svenska jämställdhetspolitiska arbetet och inskränka barns mänskliga rättigheter enligt FN:s barnkonvention, något vi inte kan ställa oss bakom.
Vi motsätter oss bestämt båda de nya lagförslagen i sin helhet, och därmed givetvis även alla de föreslagna följdändringarna i övriga lagar.


Remissvaret av XXantippas Vrede kan läsas och laddas ned i sin helhet nedan (PDF).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.