WDI Sveriges remissvar till S2021/07285

Remissvar som yttrande till Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen S2021/07285.

Women’s Declaration International Sweden, WDI Sweden är en del av Women’s Declaration International, WDI, som är den ledande globala organisationen i att försvara kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter mot hotet som bland annat den utbredda trans/queerideologin utgör. Från 157 olika länder har snart 29 500 enskilda individer skrivit under Kvinnodeklarationen, liksom 421 organisationer. Mer information om WDI hittas på https://womensdeclaration.com/en/.

WDI Sweden avstyrker å det bestämdaste utkastet till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (S2021/07285) i sin helhet.

Vi i projektet WDI Sweden vill uttrycka vår starka oro över att vi har ett politiskt läge där utredningar och lagförslag inte längre verkar behöva vila på vetenskaplig grund, verklighetsförankrade resonemang eller respekt för mänskliga rättigheter. Denna globala trend är farlig. Vi behöver skydda oss mot att oreflekterat dras med i en relativt ny och hastigt växande ideologi, den nu rådande trans/queerideologin, som saknar verklighetsförankrad analys som grund för sina idéer. Sådana ideologier hemfaller lätt åt resonemang utan logik och vetenskaplig grund, samt opinionsbildning genom ogrundade slagord och misstänkliggörande av sina meningsmotståndare med ohederliga metoder. Sveriges lagstiftare borde dra i nödbromsen, tillämpa eftertänksamhet och uppmana andra länders ledare att göra detsamma.

1948 var FN:s konvention om mänskliga rättigheter färdig. Det stod redan då klart att män i långt högre grad än kvinnor skulle åtnjuta de rättigheter som fastställdes i den, och att mycket mer arbete behövdes för att mänskliga rättigheter skulle komma även kvinnor till del. Konventionen om kvinnors mänskliga rättigheter tillkom 1979. Ytterligare dokument har behövt skapas för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter, däribland FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993). Allt arbete som har gjorts för att säkra kvinnors mänskliga rättigheter baseras på kategorin kön i biologiskt hänseende. Stereotypa könsroller är socialt konstruerade och är alltså inte medfödda. I kvinnokonventionen beskrivs stereotypa könsroller som ett verktyg för förtryck av kvinnor. Genom att införa självvalt juridiskt kön i Sverige faller hela grunden för kvinnors mänskliga rättigheter, då de juridiska kategorierna kvinnor och män försvinner. Självvalt juridiskt kön är dessutom starkt kopplat till stereotypa könsroller. Utan de stereotypa könsrollerna skulle ingen ha en generaliserad föreställning om vad det innebär att vara kvinna eller man, utöver att vara född i en kvinnokropp eller en manskropp.

Vi är särskilt oroliga för det ökande antalet flickor och unga kvinnor som idag nås av kulturella signaler om att de inte är riktiga flickor eller kvinnor om de inte lever upp till stereotypa könsroller eller om de är lesbiska. Barnkonventionen blev klar 1989 och Sverige har alldeles nyligen anpassat sina lagar efter den. Enligt barnkonventionen bör myndigheter och vårdinrättningar alltid se till barnets bästa. Vi anser att barns rätt till vård som är evidensbaserad måste säkras och att barn ska slippa att själva vara inblandade i beslut om kirurgiska och medicinska ingrepp, som de inte är mogna nog att förstå konsekvenserna av. Vi anser inte att det aktuella lagförslaget ser till barnets bästa i dessa hänseenden.


Hela remissvaret kan laddas ned i PDF-format nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.