Om oss

Om XXV

XXantippas Vrede är emot alla former av förtryck, till exempel förtryck mot kvinnor, barn, flickor, lesbiska, bögar, bisexuella och funktionsnedsatta. Vi är också emot andra förtryckande system som till exempel rasism och ekonomiskt förtryck. Eftersom vi är en feministisk förening, kämpar vi emot förtryck utifrån kvinnors perspektiv, behov och intressen.

XXantippas Vrede kämpar för lesbiskas mänskliga rättigheter. Vi understryker att enbart kvinnor som attraheras av och blir kära i kvinnor kan anses vara lesbiska. Här påminner vi om vår förståelse av ordet kvinna, ’vuxen person av honkön’ med betoning på biologiskt kön.

XXantippas Vrede kämpar för barn i allmänhet och flickor i synnerhet.

XXantippas Vrede tar bestämt avstånd från fascism och nazism, inklusive strömningar och grupper som har hämtat sin inspiration från dessa.

Photo by Shreshth Gupta via Unsplash

Medlemskap

XXantippas Vrede drivs uteslutande av och för kvinnor.

Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet, varav ett är årsmötet. Vi är inte en förening där en handfull kvinnor driver feministisk kamp åt många passiva medlemmar!

Medlem i XXantippas Vrede kan den kvinna bli som är bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands. Även en kvinna bosatt utomlands med annan nationalitet kan bli medlem vid särskilda omständigheter och beslut härom fattas på medlemsmöte i varje enskilt fall.

Organisationer kan inte bli medlemmar i XXantippas Vrede. Varje enskild kvinna representerar enbart sig själv i föreningen, med det personliga ansvar det innebär.

Skicka ett mejl till kontakt@xxantippasvrede.se för mer information om du vill ansöka om att bli medlem i XXantippas Vrede.


Portalparagraf

Portalparagrafen ur XXVs stadgar kan läsas och laddas ned i PDF-format nedan.