Kvinnodeklarationen

Women’s Declaration International Sweden, WDI Sweden är en del av Women’s Declaration International (WDI). WDI är den ledande globala organisationen i att försvara kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter mot hotet som bland annat den utbredda trans-/queerideologin utgör.

Från 157 olika länder har snart 29 500 enskilda individer skrivit under Kvinnodeklarationen, liksom 421 organisationer.

Deklarationen finns översatt till svenska och kan laddas ned i PDF-format. Översättningar till andra språk hittar du här.

Mer information om WDI hittas på https://womensdeclaration.com/en/