Kvinnodeklarationen

Women’s Declaration International Sweden, WDI Sweden är en del av Women’s Declaration International, WDI, som är den ledande globala organisationen i att försvara kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter mot hotet som bland annat den utbredda trans/queerideologin utgör. Från 157 olika länder har snart 29 500 enskilda individer skrivit under Kvinnodeklarationen, liksom 421 organisationer. Mer information om WDI hittas på https://womensdeclaration.com/en/

Deklarationen finns översatt till svenska och kan laddas ned i PDF-format. Översättningar till andra språk hittar du här.

Signera Kvinnodeklarationen här.