Rösta inte bort kvinnors rättigheter! Öppet brev till riksdagens ledamöter

Kära lagstiftare

Vi skriver med anledning av den nära förestående riksdagsomröstningen om könstillhörighetslagen, till följd av socialutskottets initiativ som vad vi förstår behandlas i betänkandet 2023/24:SoU22.

Intentionen med det planerande betänkandet verkar vara att ersätta kön med könsidentitet, ett ovetenskapligt begrepp som saknar en tydlig definition. Flera feministiska organisationer har påpekat att det finns flera områden där kvinnors och flickors mänskliga rättigheter åsidosätts när en lag som bortser från det biologiska könet införs. Sverige har åtagit sig att följa kvinnokonventionen och ska därmed vidta alla lämpliga åtgärder för att “avskaffa fördomar samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade [stereotypa] roller för män och kvinnor”. En stat kan inte införa ett juridiskt system grundat på “könsidentitet” utan att tvinga statens alla medborgare att kraftigt inskränka individens valmöjligheter på ett sällan skådat vis. Vi kan inte låta bli att undra hur resonemangen har förts innanför de olika partiernas väggar. 

Könsspecifik lagstiftning möjliggör viktiga skydd för kvinnors integritet, säkerhet och trygghet i utsatta situationer. Att urholka den juridiska könsdefinitionen underminerar kvinnors skydd under sådan lagstiftning. Redan idag har kvinnors rätt att visiteras av, förhöras av och placeras i fängelse med endast kvinnor börjat erodera. Kvinnojourer har möjlighet att erbjuda våldsutsatta kvinnor en fristad från män. Hur ska vi kunna försvara våldtagna kvinnors rätt att få möta enbart kvinnlig personal inom akutvården? Hur ska vi kunna motivera varför kvinnor i behov av vård och omsorg ska ha rätt att välja personal av samma kön för sin intimhygien? 

En könsidentitetslag skulle försvaga dessa skydd och restriktioner, med risk för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som följd. I praktiken skulle en sådan innebära olika former av diskriminering mot kvinnor och hindra kvinnor från att delta i samhällslivet på lika villkor som män. En så grundläggande sak att få samlas och organisera sig med de människor man själv väljer kommer att undermineras då kvinnor som, av politiska skäl, vill samlas riskerar att anklagas för diskriminering, om de inte öppnar sina grupper för män som hävdar att de är kvinnor. Rädsla och obehag inför risken att behöva dela kvinnojour med män kan exkludera kvinnor från möjligheten att fly en våldsam relation. Redan idag bryter Sverige mot kvinnokonventionens uttalade krav på kvinnors fysiska integritet, inklusive trygghet och säkerhet, när kvinnor förväntas förneka obehaget och rädslan inför att dela duschar, toaletter och omklädningsrum med män. 

Lagen tillåter inte den som identifierar sig som ett barn att gå i förskola, eller den som identifierar sig som pensionär att ta ut pension. Förespråkare av könsidentitetsideologin upprepar att den person som känner sig som en kvinna är en kvinna. Detta strider mot gängse krav på logik och verklighetsförankring i svensk lagstiftning. Varför anses kön utgöra en legitim grund för att bortse från verkligheten undrar vi, särskilt när en lag skulle få så drastiskt negativa konsekvenser för andra medborgare?

Om individens upplevelse ska utgöra en central utgångspunkt för rätten till ändring av juridiskt kön, innebär det att lagen bygger på en subjektiv känsla, inte på verkliga förhållanden. I klarspråk: Lagen bygger på några få medborgares trosuppfattning och andra förväntas böja sig för den. Är detta förenligt med en sekulär demokrati?

Vi är en förening, XXantippas Vrede (XXV), som bland annat driver den svenska avdelningen av den internationella organisationen WDI, Women’s Declaration International. XXV har publicerat ett brev där vår ståndpunkt om könstillhörighetslagen förklaras: https://www.xxantippasvrede.se/debattartiklar/angaende-sexismen-i-konsidentitetsideologin-oppet-brev/

WDI har publicerat en deklaration om kvinnors rättigheter och hur de hotas av könsidentitetsideologin, som finns tillgänglig här: https://www.womensdeclaration.com/en/. Deklarationen finns även på svenska: https://www.womensdeclaration.com/en/country-info/sweden/

Vi vill härmed uppmana dig att skydda flickor och kvinnor i Sverige genom att motverka en könstillhörighetslag.

Med vänlig hälsning

Ingrid Lyberg och Malin Wik 

XXantippas Vrede och Women’s Declaration International Sweden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.