Aktuellt

Vårt arbete, debattartiklar och insändare

 • Rösta inte bort kvinnors rättigheter! Öppet brev till riksdagens ledamöter

  Kära lagstiftare Vi skriver med anledning av den nära förestående riksdagsomröstningen om könstillhörighetslagen, till följd av socialutskottets initiativ som vad vi förstår behandlas i betänkandet 2023/24:SoU22. Intentionen med det planerande betänkandet verkar vara att ersätta kön med könsidentitet, ett ovetenskapligt begrepp som saknar en tydlig definition. Flera feministiska organisationer har påpekat att det finns flera…

 • WHO Decides?

  XXantippas Vrede och WDI Sverige signerade uppropet ”WHO decides? WHO Should Go Back to the Drawing Board”. Uppropet ifrågasatte den panelsammansättning World Health Organization (WHO) beslutat skulle formulera de vårdriktlinjer för ”transpersoner och personer med olika könsidentiteter” WHO tagit initiativ till. Panelens medlemmar bestod till tre fjärdedelar av transaktivister. Dessutom hade en mycket kort tid…

 • Angående sexismen i könsidentitetsideologin – öppet brev till samtliga riksdagsledamöter

  Vi ser med stark oro på att vissa riksdagsledamöter försöker driva igenom en så kallad själv-ID-lag där individen själv ska få bestämma juridiskt kön. Allt tyder på att en proposition för en sådan kommer att läggas fram i höst. Detta trots avsaknad av stöd i stora delar av befolkningen, vetenskapen och den svenska sjukvården. I…

 • Det är Lukas Romson som sprider farliga myter om män

  I Göteborgsposten 10 mars gick trans/queer-aktivisten Lukas Romson till generalangrepp mot kvinnorörelsen. Detta samtidigt som hon själv använder en väldigt bedräglig och verklighetsfrämmande retorik i sin propaganda för att få kvinnors rättigheter inskränkta till förmån för män som kräver att vi ska se dem som kvinnor. Det är dags att vi i kvinnorörelsen tas på…

 • Vad hände med religionsfriheten?

  Selma Gamaleldin är lärare och vägrade använda pronomenet ”hen” om en elev. Hon blev  därför av med jobbet, och skolan där hon arbetade utkrävdes skadestånd av  Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu utreder Skolinspektionen om Selma Gamaleldin även ska fråntas sin lärarlegitimation. Vi anser att det tilltagande tvånget gällande ideologiskt styrt språk som DO:s och Skolinspektionens agerande är exempel…


Remissvar

 • XXantippas Vredes remissvar till S2021/07285

  Remissvar angående Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen ochändring av det kön som framgår av folkbokföringen S2021/07285 Sammanfattning XXV har analyserat Lagrådsremissutkastet om Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (S2021/07285) utifrån kvinnors och flickors rättigheter. Vi har kommit fram till att de konsekvensanalyser som gjorts, gällande hur denna…

 • WDI Sveriges remissvar till S2021/07285

  Remissvar som yttrande till Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen S2021/07285. Women’s Declaration International Sweden, WDI Sweden är en del av Women’s Declaration International, WDI, som är den ledande globala organisationen i att försvara kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter mot hotet som bland annat den utbredda trans/queerideologin…